Jesteś tutaj

Burmistrz z absolutorium za 2016 rok

Decyzją Rady Miejskiej w Suszu Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski uzyskał w środę 07.06.2017r. absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.

Kwestia udzielenia absolutorium była najważniejszym punktem całej sesji. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przez 12 radnych obecnych na sesji. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Pozytywną opinię w kwestii budżetu wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna.