Jesteś tutaj

Dużo więcej niż tylko wypożyczanie książek

W 2018 roku Biblioteka Miejska w Suszu, oprócz wzbogacenia zasobów o ponad 1100 książek,  zorganizowała łącznie 134 różnorodnych zajęć w których  uczestniczyło 2791 osób. Placówka rozwija swoją działalność, bierze udział w zewnętrznych projektach i realizuje własne, nowatorskie pomysły.

W ubiegłym roku Biblioteka Miejska uczestniczyła w kilku zewnętrznych projektach. Do dwóch z nich: „Kodowanie w Bibliotece” oraz Mała Książka - Wielki Człowiek” udało się zakwalifikować suskiej jednostce mimo sporej konkurencji i wysokich wymagań organizatorów. Warto podkreślić także przygotowanie przez placówkę własnego projektu: „Biblioteka na wynos”, którego celem jest wspieranie czytelnictwa i ochrona przed wykluczeniem kulturalnym, poprzez dostarczenie książek do miejsc, których mieszkańcom z różnych powodów trudno dotrzeć do biblioteki.  Przykładem innych pomysłów suskich bibliotekarzy jest m.in. uruchomienie specjalnej, umiejscowionej na korytarzu hali CSiR, wrzutni do książek, która daje możliwość zwrotu woluminów poza godzinami otwarcia biblioteki.

Pierwsze działanie Biblioteki Miejskiej w 2019 roku to udział w tzw. „konsorcjum Legimi”. - Dzięki temu projektowi od lutego udostępnimy Czytelnikom możliwość bezpłatnego wypożyczania e-booków dostępnych w serwisie Legimi.  Każdy posiadacz naszej karty bibliotecznej będzie mógł otrzymać specjalny kod, dający dostęp do 25 000 e-booków znajdujących się w ofercie tego serwisu – mówi dyrektor  Agata Kirzanowska. I dodaje: - W 2019 roku planujemy również zorganizowanie kilku spotkań autorskich. Będziemy także kontynuować aktywne promowanie czytelnictwa poprzez uczestnictwo w zewnętrznych projektach i rozszerzać listę podmiotów, które mogą  i chcą z nami współpracować.

To właśnie aktywna współpraca placówki ze szkołami z terenu Gminy Susz, lokalnymi instytucjami m.in. Warsztatem Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, a także Stowarzyszeniem Trzecia Młodość, pozwoliła Bibliotece Miejskiej zrealizować w ubiegłym roku tak dużą liczbę cyklicznych szkoleń oraz zajęć edukacyjnych, artystycznych i czytelniczych. Ich mnogość była tematem artykułu w czasopiśmie branżowym „Biblioteka Publiczna”, a nawet wzmianki w głównym wydaniu Wiadomości TVP1. Media te doceniły zaangażowanie lokalnych bibliotekarzy w szeroko rozumiane życie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Dziennikarzy zainteresował fakt, że suska placówka biblioteczna wykroczyła poza schemat wypożyczalni książek i polecali takie rozszerzenie profilu działania innym podobnym jednostkom.