Jesteś tutaj

Informacja o wynikach konkursu

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w dniach 18.01.2018 – 07.03.2018 r., Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, które otrzymały pozytywną opinię do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji, zawiera załącznik zamieszczony poniżej.