Jesteś tutaj

Komunikat Burmistrza Susza - zamknięcie świetlic, placów zabaw, itp.

 K O M U N I K A T     B U R M I S T R Z A      S U S Z A

Szanowni Mieszkańcy,


W związku z ogłoszeniem przez Premiera na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz dynamicznie rozwijającą się sytuacją, dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego choroby COVID–19, informuję, że zamknięte zostają do odwołania na terenie Gminy i Miasta Susz:


1. świetlice,

2. place zabaw, boiska i siłownie plenerowe,

3. publiczne tereny rekreacyjne i miejsca spotkań.


Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do wprowadzonego zakazu.