Jesteś tutaj

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży

Od 7 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu trwa projekt pod nazwą „Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci i młodzieży”. Jest to realizacja zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, na realizację którego środki finansowe szkoła otrzymała z budżetu Gminy Susz oraz od Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Do projektu wytypowano uczniów klasy I Technikum Ekonomicznego, I Technikum Logistycznego, I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz II Technikum Logistycznego, II Technikum Informatycznego, II Technikum Ekonomicznego oraz II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Łącznie projekt obejmuje 60 uczniów. Wyjazdy odbywają się dwa razy w tygodniu w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia realizowane są na pływalni w Iławie z trenerem pływania Stowarzyszenia Szkoły Pływania „Orka” w Iławie, panią Magdaleną Prasek. Całość przedsięwzięcia koordynują przedstawiciele Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Magma”, działającego przy ZS w Suszu: pani Lilianna Masna i pan Andrzej Szysler – nauczyciele wychowania fizycznego. Realizacja projektu potrwa do 19 czerwca br.