Jesteś tutaj

Nowy wóz bojowy dla OSP Redaki

Na placu przy remizie OSP w Redakach odbyło się dziś uroczyste przekazanie strażakom z tej miejscowości nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z odpowiednim osprzętem. Koszt zakupu pojazdu pokryła Gmina Susz oraz dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dzisiejszej uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, a także Komendant Powiatowy PSP w Iławie Piotr Wlazłowski oraz Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie Stanisław Kastrau. Gminę Susz reprezentowali: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski wraz ze swoim zastępcą – Zdzisławem Zdzichowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Blonkowski, radna Krystyna Maksimik oraz sołtys Redak Marlena Pniewska. Nie zabrakło dziś w Redakach także licznego grona strażaków z terenu Gminy Susz, przedstawicieli innych lokalnych służb mundurowych oraz kapelana strażaków, księdza Ryszarda Dębskiego, który pobłogosławił nowe auto. Całość dzisiejszej ceremonii miała bardzo uroczysty i oficjalny charakter.

Przekazany jednostce OSP w Redakach samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD TRANSIT wraz ze sprzętem specjalistycznym został zakupiony za kwotę 429 999,00 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków publicznych, otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Redakach dotacji w kwocie 200 000,00 zł w ramach realizowanego zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. Pozostałą kwotę, niezbędną na realizację zakupu w/w samochodu, w wysokości 229 999,00 zł przekazała Gmina Susz