O nas

Zakład Usług Komunalnych został powołany do życia 14 września 2005 roku, aktem założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedynego wspólnika - Gminę Susz.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Olsztynie pod numerem KRS 0000242278 a także otrzymała nr REGON 280052586 i NIP 744-170-05-23. Siedzibą spółki jest Susz, ul. Kajki 9.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku spółka świadczyła jedynie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Susz.

Od dnia 01 stycznia 2008 roku, w związku z likwidacją zakładu budżetowego "Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ", spółka przejęła również zadania związane z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, utrzymaniem letnim i zimowym dróg miejskich, konserwacją miejskich terenów zielonych oraz zbiórką i transportem odpadów.