Gmina Susz

news

Najświeższe informacje sport, kultura i edukacja

28-09-2017
278 zawodników, 5 dystansów i 7 biegów - uczniowie szkół podstawowych i »

Wydarzenia

bip

BIP

Kalendarz

news

Interaktywna mapa miasta

news

Newsletter

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

news

Zawody Triathlonowe

Aa

mapa susz

Gmina Susz

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco co słychać w Suszu.

17

wtorek

Październik 2017

Imieniny:Antonii
Ignacego
Wiktora

news

Najświeższe wiadomości

12345
16.10.2017
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Susza w dniu 24 października 2017 r. w świetlicy w Ulnowie odbędą się uzupełniające wybory sołtysa wsi Ulnowo. Poniżej...
13.10.2017
Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Suszu oraz jej uczniowie świętowali dziś wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Bohaterami...
09.10.2017
Na zlecenie Gminy Susz wymieniono we wrześniu 132 metry bieżące podwójnego ciepłociągu od kotłowni przy ul. Dworcowej w kierunku budynku nr 2 na oś. Korczaka....
06.10.2017
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu zwyciężył w ogólnej klasyfikacji Spartakiady Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Susza. W imprezie, która odbyła się...
05.10.2017
W konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2017”, zorganizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, sołectwo Nipkowie zajęło 4 miejsce. Do...
04.10.2017
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu informuje, że na ujęciu wody w Jawtach »
03.10.2017
Gmina Susz informuje, że w dniach od 07 października 2017 r. do 21 października 2017 »
02.10.2017
Dwadzieścia lat temu Gmina Susz nawiązała partnerską współpracę z niemieckim miastem »
28.09.2017
Dzień przedszkolaka, Nocny Maraton Czytelniczo – Sportowy i Powitanie Pani Jesieni »

Newsletters

Wskaż newsletter, który chcesz za subskrybować lub z subskrypcji których chcesz zrezygnować.

triathlon

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

WFOSiGW
www.wfosigw.olsztyn.pl

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

Na terenie gminy Susz występuje Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH 280051). Aleje stanowiące jedną z największych w skali kraju ostoi pachnicy dębowej Osmoderma eremita, gatunku priorytetowego wymienionego w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar ten jest także ważną ostoją innych organizmów saproksylicznych. Odnotowano tu występowanie co najmniej 23 gatunki chrząszczy rzadkich w Polsce, bądź uwzględnionych na krajowej liście gatunków zagrożonych, w tym 4 gatunki chronionych (oprócz pachnicy dębowej, także ciołek matowy  Dorcus parallelipipedus, tęgosz rdzawy Elater ferugineus i kusak Velleius dilatatus).

Zasadniczym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie licznej populacji pachnicy dębowej. Dzięki ochronie tego jednego gatunku, chroni się jednocześnie bogate zgrupowania organizmów związanych z dziuplastymi drzewami - obok owadów- również ptaki, nietoperze i inne ssaki nadrzewne, gady (próchnowiska w niektórych dziuplach drzew są wykorzystywane jako miejsca inkubacji jaj przez zaskrońce Natrix natrix).

Gmina Susz posiada jedną z bogatszych w regionie sieć zadrzewień przydrożnych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Większość zadrzewień to starodrzewia pochodzące z nasadzeń prowadzonych w XIX i pocz. XX wieku.

Aby zachować ciągłość alej występujących na terenie gminy Susz konieczne jest uzupełnianie nasadzeń w istniejących już ciągach drzew i odtwarzanie śladowo zachowanych alej.

W celu zachowania alej Gmina Susz na swoim terenie zrealizuje zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew.”.

Planowany koszt zadania: 14600 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).

Kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: 7300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Środki własne gminy: 7300 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

„Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew”

Sprawozdanie obejmuje zrealizowane zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.

W ramach ww. zadania:

- zakupiono sadzonki drzew 150 szt. (lipa, klon),

-  sadzonki wsadzono  na terenach należących do Gminy Susz, które stanowią obszar Natury 2000  - Aleje Pojezierza Iławskiego PLH 280051 (dz. nr 14  obręb Huta, dz. nr 4 obręb Huta, dz.  nr 20 obręb Falknowo, dz. nr 88 obręb Grabowiec, dz. nr 216 obręb Jawty Małe).

- przed wsadzeniem sadzonek teren został odpowiednio przygotowany,

- opalikowano sadzonki 3 drewnianymi okrągłymi palikami wraz z przymocowaniem  za pomocą taśmy stabilizacyjnej,

- drzewa miały wysokość minimum 160 cm,

 Zadanie zostało zrealizowane przez Pana Dawida Grzywińskiego prowadzącego działalność pn.: „OAZA” Usługi Ogrodnicze Dawid Grzywiński 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa 1A

Kwota wykonania przedmiotu umowy:

Netto: 13518,52 zł,

Brutto: 14600, 00 zł

Kwota dofinansowania: 7300, 00 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone Gminie Susz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zadanie pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.