Gmina Susz

news

Najświeższe informacje sport, kultura i edukacja

07-08-2017
Dwa tygodnie po Susz Triathlon 2017 odbyła się w Suszu kolejna duża »

Wydarzenia

bip

BIP

Kalendarz

news

Interaktywna mapa miasta

03 Wrzesień 2017, niedziela
Dożynki Gminne w Ulnowie (na »
04 Wrzesień 2017, poniedziałek
Święto Patronki Miasta św. »
15 Wrzesień 2017, piątek
Nocny Turniej Piłki Nożnej na »

news

Newsletter

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

news

Zawody Triathlonowe

Aa

mapa susz

Gmina Susz

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco co słychać w Suszu.

20

niedziela

Sierpień 2017

Imieniny:Bernarda
Sabiny
Samuela

news

Najświeższe wiadomości

12345
14.08.2017
Kończą się prace, związane z przebudową pieszojezdni przy ul. Rybackiej. W drugiej połowie sierpnia ulica dołączy do ulicy Żwirki i Wigury na liście traktów,...
27.07.2017
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza sołectwa oraz aktywne organizacje pozarządowe z terenu Gminy Susz do udziału w cyklu...
25.07.2017
Propozycje zadań priorytetowych do „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...
21.07.2017
UWAGA MIESZKAŃCY! Nowe godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Kajki 9 w Suszu.  Punkt czynny będzie:WTOREK 12.00- 18....
28.06.2017
W dniu 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województw w Olsztynie Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Skarbnik Gminy Susz Bożena Chmielewska...
28.06.2017
Od niedawna oczy naukowców poszukujących Wielkiej Stopy skierowane są na niewielkie »
28.06.2017
Powiedzieć, że Susz Triathlon 2017 był ogromnym przedsięwzięciem sportowym i »
12.06.2017
W przeciwieństwie do poprzednich lat, podczas tegorocznych Dni Susza nie padał »
08.06.2017
Decyzją Rady Miejskiej w Suszu Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski uzyskał w środę 07. »

Newsletters

Wskaż newsletter, który chcesz za subskrybować lub z subskrypcji których chcesz zrezygnować.

triathlon

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

WFOSiGW
www.wfosigw.olsztyn.pl

Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew

Na terenie gminy Susz występuje Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH 280051). Aleje stanowiące jedną z największych w skali kraju ostoi pachnicy dębowej Osmoderma eremita, gatunku priorytetowego wymienionego w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar ten jest także ważną ostoją innych organizmów saproksylicznych. Odnotowano tu występowanie co najmniej 23 gatunki chrząszczy rzadkich w Polsce, bądź uwzględnionych na krajowej liście gatunków zagrożonych, w tym 4 gatunki chronionych (oprócz pachnicy dębowej, także ciołek matowy  Dorcus parallelipipedus, tęgosz rdzawy Elater ferugineus i kusak Velleius dilatatus).

Zasadniczym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie licznej populacji pachnicy dębowej. Dzięki ochronie tego jednego gatunku, chroni się jednocześnie bogate zgrupowania organizmów związanych z dziuplastymi drzewami - obok owadów- również ptaki, nietoperze i inne ssaki nadrzewne, gady (próchnowiska w niektórych dziuplach drzew są wykorzystywane jako miejsca inkubacji jaj przez zaskrońce Natrix natrix).

Gmina Susz posiada jedną z bogatszych w regionie sieć zadrzewień przydrożnych o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Większość zadrzewień to starodrzewia pochodzące z nasadzeń prowadzonych w XIX i pocz. XX wieku.

Aby zachować ciągłość alej występujących na terenie gminy Susz konieczne jest uzupełnianie nasadzeń w istniejących już ciągach drzew i odtwarzanie śladowo zachowanych alej.

W celu zachowania alej Gmina Susz na swoim terenie zrealizuje zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew.”.

Planowany koszt zadania: 14600 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).

Kwota otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: 7300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

Środki własne gminy: 7300 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

„Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory - nasadzenia drzew”

Sprawozdanie obejmuje zrealizowane zadanie pn. : „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.

W ramach ww. zadania:

- zakupiono sadzonki drzew 150 szt. (lipa, klon),

-  sadzonki wsadzono  na terenach należących do Gminy Susz, które stanowią obszar Natury 2000  - Aleje Pojezierza Iławskiego PLH 280051 (dz. nr 14  obręb Huta, dz. nr 4 obręb Huta, dz.  nr 20 obręb Falknowo, dz. nr 88 obręb Grabowiec, dz. nr 216 obręb Jawty Małe).

- przed wsadzeniem sadzonek teren został odpowiednio przygotowany,

- opalikowano sadzonki 3 drewnianymi okrągłymi palikami wraz z przymocowaniem  za pomocą taśmy stabilizacyjnej,

- drzewa miały wysokość minimum 160 cm,

 Zadanie zostało zrealizowane przez Pana Dawida Grzywińskiego prowadzącego działalność pn.: „OAZA” Usługi Ogrodnicze Dawid Grzywiński 82-550 Prabuty, ul. Koszarowa 1A

Kwota wykonania przedmiotu umowy:

Netto: 13518,52 zł,

Brutto: 14600, 00 zł

Kwota dofinansowania: 7300, 00 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone Gminie Susz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zadanie pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory  -nasadzenia drzew”.