Jesteś tutaj

Otrzymaliśmy 627 tys. zł z PROW na kanalizację Jawty Małe - Nipkowie

W dniu 17 sierpnia w Olsztynie doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Susz, a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie kwotą 627 290 złotych. To około 2/3 kosztów inwestycji, której realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy w 2021.

Pomoc finansowa Samorządu Województwa trafia do naszej gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w związku z realizacją inwestycji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii”.

Umowę w imieniu gminy podpisał Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski wraz ze skarbnik Bożeną Chmielewską, a ze strony Samorządu Województwa – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz członek Zarządu Województwa Sylwia Jaskólska.