Projekt Bezpieczna +

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zakończył realizację projektu „Bezpieczna+”. Program był realizowany w celu rozwijania zainteresowań młodzieży, promocji aktywności uczniów, kształtowania ich prospołecznej postawy oraz integracji szkoły z lokalnym środowiskiem. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach, zajęciach, spotkaniach z zakresu: samoobrony, fitness, kulinarnych i filmowych, zajęciach ze strażakami, policjantami, harcerzami. 

W wyniku wszystkich podjętych działań uczniowie pogłębili swoje zainteresowania, nabyli nowe umiejętności, co ściśle wiąże się z przygotowaniem zawodowym i przygotowaniem do dorosłego życia. 

B. Kawicka