Jesteś tutaj

Protokół i informacja o wynikach konkursu na prowadzenie ŚDS

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania zleconego Gminie Susz przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej polegającego na  "Prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2019-2022"

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 13.11.2018 – 07.12.2018 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonej oferty oraz wyboru organizacji, która otrzymała pozytywną opinię do udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2019-2022"

Szczegółowe informacje o złożonej ofercie, przebiegu jej oceny oraz kwocie przyznanej dotacji zawierają załączniki zamieszczony poniżej.

1. Protokół.

2. Informacja.