Jesteś tutaj

Protokół z konsultacji Programu współpracy na 2019 rok

Gmina Susz zakończyła konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z tych konsultacji.