Jesteś tutaj

Przebudowano ulicę w Dąbrówce

W dniu 18.11.2015r. miał miejsce odbiór techniczny przebudowanego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Dąbrówka. Zrealizowana inwestycja miała na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ulicę, stanowiącą dojazd do osiedla mieszkalnego. W ramach zadania przebudowano 415,30m2 drogi wraz z chodnikiem. 

Wartość wykonanych prac to 76.459,60zł.