Jesteś tutaj

Przebudowy dróg z dofinansowaniem. Podpisano dwie umowy z wykonawcami

Burmistrz Susza podpisał z wyłonionymi w przetargu wykonawcami dwie umowy na przebudowę drogi Babięty Wielkie – Redaki oraz drogi do szkoły w Babiętach Wielkich. Całkowite koszty obu inwestycji to ponad 4 miliony złotych, z których prawie 2,4 miliona zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji obu inwestycji to 30 września 2020 roku.

Przebudowa drogi Babięty Wielkie – Redaki obejmuje prace na łącznej długości 4,32 km, podzielonej na dwa odcinki: Babięty Wielkie – Babięty Małe (2,33 km) oraz Babięty Małe – Redaki (1,99 km). Zakres prac na obu odcinkach jest podobny i obejmuje: zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na jezdnię z betonu asfaltowego (na części pierwszego z odcinków na nawierzchnię z kruszywa łamanego mechanicznie), budowę i przebudowę zjazdów na posesję, odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych, budowę poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa, rekultywację zieleni, a także budowę nowych oraz przebudowę i oczyszczenie istniejących przepustów z rur betonowych. Na części odcinka Babięty Małe – Redaki o długości 735 metrów planowana jest ponadto budowa chodnika z kostki brukowej betonowej. Roboty budowlane, których koszt to 3,3 mln zł, wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Druga z inwestycji, na która podpisano umowę w ratuszu, to przebudowa drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich na odcinku 523 metrów. W zakresie prac znalazło się wykonanie zjazdów indywidualnych na pola i do posesji oraz placu manewrowego dla autobusu szkolnego, przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz oznakowanie i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty wykona Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. z Kwidzyna. Koszt prac budowlanych to 608 tysięcy złotych.

Funduszu Dróg Samorządowych to nowy, rządowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych, wprowadzony ustawą z 23 października 2018 r. Nabór wniosków o dofinansowanie z FDS prowadzą Urzędy Wojewódzkie, a dofinansowanie odbywa na podstawie umowy zawieranej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a wojewodą.