Jesteś tutaj

Przecięcie wstęgi na drodze w Emilianowie

W sobotę 26 października oficjalnie oddano do użytku nową, asfaltową drogę w Emilianowie. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców wsi.

Przebudowa drogi w Emilianowie, w ramach której ponad półtorakilometrowy odcinek drogi w Emilianowie zmienił swoją nawierzchnię z gruntowej na asfaltową, to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych Gminy Susz w 2019 roku.

Prace w Emilianowie zakończyły się kilka już tygodniu temu. Nowa droga w Emilianowie ma 5 metrów szerokości. Oprócz zmiany nawierzchni drogi na asfaltową na całej długości, w zakresie inwestycji znalazła się również wymiana dwóch przepustów drogowych. Dla poprawy bezpieczeństwa ustawiono stalowe bariery ochronne na łącznej długości 48 mb. Koszt inwestycji to nieco ponad 1,5 mln zł.

W ostatnią sobotę, w towarzystwie kilkudziesięciu mieszkańców wsi, nastąpiło symboliczne zakończenie realizacji tej inwestycji. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, sołtys Emilianowa Mirosław Czubiński, członkini Rady Sołeckiej Barbara Makowska oraz jeden z najstarszych mieszkańców wsi – Alfred Bendelewski.