Jesteś tutaj

Ratujemy i uczymy ratować

W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Suszu, programu promującego wolontariat „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym”, uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”. W rolę wolontariuszy wcielili się uczniowie klas gimnazjalnych II c i III b: Malinowska Izabela, Malinowski Mateusz, Prus Magdalena, Prus Jan, Krause Wiktoria, Lewandowski Tomasz, Tomczyk Aleksandra, Tomczyk Szymon. Nad całością czuwali nauczyciele: p. Dorota i Grzegorz Rykaczewscy a przepiękną tematyczną dekorację wykonała p. Ewa Romaniuk. W trakcie warsztatów i pokazu uczniowie otrzymali rzetelną wiedzę z zakresu: 

- potrzeby edukacji dotyczącej udzielania pierwszej pomocy,

- profesjonalnego przekazywania informacji o zdarzeniu odpowiednim służbom ratowniczym,

- praktycznych umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na osobie dorosłej i dziecku,

- prawidłowego użycia defibrylatora.

Praktyczną część spotkania prowadzili wolontariusze, którzy wspólnie z uczestnikami warsztatów ćwiczyli techniki udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz AED. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje w przyszłości prawidłowymi postawami społecznymi i właściwymi reakcjami na nieprzewidziane losowe  zdarzenia.

Dorota Rykaczewska