Jesteś tutaj

Rolniku! Wypełnij deklarację i uzyskaj dotację

Burmistrz Susza informuje o możliwości pozyskania dotacji przez Gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W celu wzięcia udziału w programie zainteresowane osoby prosimy o pilne przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Suszu informacji o ilości zgromadzonych odpadów rolniczych w gospodarstwie, na ustalonym wzorze deklaracji.

Wypełnione deklaracje proszę składać w Urzędzie Miejskim w Suszu pok. 110 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.

Wzór deklaracji dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Suszu (pok. 110)

Więcej informacji pod numerem telefonu: 552786015 wew.60