Spotkania z Poezją

W dniu 25 kwietnia 2017r. w Suskim Ośrodku Kultury przeprowadzone zostały Gminne Eliminacje Konkursu pn ”Spotkania z Poezją”.

Komisja w składzie: Przewodnicząca Komisji - Maria Ćwiklińska, Członkowie: Grażyna Tulińska oraz Czesław Radzicki, przyznała następujące miejsca:

Kategoria wiekowa klas I-III:

1. Wojciech Witkowski – SP Piotrkowo

2. Stanisław Juchniewicz - SP Susz, Wiktoria Olszewska - SP Babięty Wielkie

3. Robert Łabędzki – SP Jawty Wielkie

Kategoria wiekowa klas IV-VI:

1. Kamil Rzepka - SP Piotrkowo

2. Majka Janczarek – SP Lubnowy

3. Alicja Podogrodzka - SP Susz, Sara Bartkowska - SP Kamieniec 

Do Eliminacji Rejonowych w Iławie zakwalifikowani zostali laureaci I miejsc z  poszczególnych kategorii wiekowych.

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez

Suski Ośrodek Kultury, organizatora eliminacji miejsko gminnych. Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział.