Jesteś tutaj

Sprzęt i mundury dla gminnych jednostek OSP

W dniu wczorajszym w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suszu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Susz.

Środki na zakup sprzętu pochodziły z corocznej dotacji MSWiA dla jednostek OSP niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP w Babiętach Wielkich, Jakubowie Kisielickim i Redakach), z tzw. programu 5000+ dla OSP oraz ze środków Gminy Susz (prawie 1/4 ogólnych kosztów).

Dzięki dotacji MSWiA do jednostek z terenu naszej gminy trafił sprzęt ratowniczo- gaśniczy: węże pożarnicze, urządzenie typu "Hooligan", maszty oświetleniowe, buty strażackie. W ramach środków inwestycyjnych OSP Jakubowo Kisielickie otrzymało również pompę szlamową dużej wydajności wraz z wężami.

W tym roku, po raz pierwszy w historii dotacji dla OSP, dzięki programowi 5000+ pojawiła się możliwość dofinansowania jednostek także w zakresie kulturalno-oświatowo-sportowym i reprezentacyjnym. Zarządy jednostek OSP samodzielnie decydowały, jaki sprzęt i umundurowanie kupić. Strażacy naszej gminy otrzymali m.in. mundury wyjściowe, koszule strażackie, kapelusze damskie, krawaty, sznury galowe, dystynkcje i imienniki, koszulki t-shirt oraz wyposażenie pocztów sztandarowych: buty z opinaczami do pocztów sztandarowych, a także rękawiczki i pasy skórzane. OSP Jakubowo Kisielickie zdecydowało się na zakup telewizora.

Wczorajszego przekazania sprzętu dokonali: dysponent środków MSWiA i 5000+, Komendant Powiatowy PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Iławie Stanisław Kastrau oraz współfinansujący zadanie - Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.  

W imieniu jednostek OSP serdecznie dziękujemy Komendantowi PSP Iława i Burmistrzowi Susza za udzielone wsparcie i możliwość zrealizowania w/w zakupów, które ułatwią strażakom na realizację zadań ratowniczo-gaśniczych i innych oraz pozwolą godnie prezentować siebie i swoje jednostki podczas szkoleń, akcji prewencyjnych i uroczystości.

Komendant Gminny ZOSP w Suszu 
Marek Maciejewski