Jesteś tutaj

Stowarzyszenie Dzieci Wojny chce działać w Suszu

Kilkunastu mieszkańców Gminy Susz odpowiedziało na zaproszenie regionalnego Stowarzyszenia Dzieci Wojny i pojawiło się 8 lutego w Urzędzie Miejskim na pierwszym spotkaniu stowarzyszenia. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie marca.

Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie Burmistrza Susz Krzysztofa Pietrzykowskiego, który przywitał gości i zadeklarował swoje wsparcie dla tej inicjatywy.

Dalszą część poprowadził Antonii Kwaśniewski, prezes iławskiego oddziału Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 – 1945. Przedstawił on najważniejsze zadania i sposoby działania organizacji, która chce aktywnie działać w naszym mieście. Zainteresowane sposoby otrzymały druki deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia oraz jego statut.

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku. Celem organizacji jest integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar ii wojny światowej i doraźna pomoc osobom najuboższym z tego środowiska. Polskie małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 08 maja 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku.