Jesteś tutaj

W Babiętach stawiamy na czytanie

Czytanie, a szczególnie czytanie ze zrozumieniem, jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinni posiąść uczniowie, toteż już od początku edukacji czynione są starania, by zainteresować ich książką. W tym celu organizowanych jest szereg akcji i imprez. Jedna z nich to pasowanie na  czytelnika, a jej bohaterami są pierwszoklasiści. 

Tak było i w tym roku. Uczniowie klasy czwartej  (pod opieką bibliotekarki) przygotowali przedstawienie teatralne, a „Królowa Książka” zapoznała pierwszaków ze swoimi wymaganiami. Natomiast Sierotka Marysia przypomniała regulamin biblioteki szkolnej. Następnie odbył się egzamin, w trakcie którego Kot w butach, Calineczka, Ważniak i Hałabała przepytali uczniów  ze znajomości baśni.

Uroczystego pasowania dokonała Królowa Książka.

Na pamiątkę tak ważnego czytelniczego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki do książek, po czym wszyscy ruszyli do biblioteki. Po książki! Będą je teraz czytać samodzielnie.