Jesteś tutaj

Burmistrz Susza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ SUSZA

ogłaszaIprzetarg ustny nieograniczony

na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Susz,

położonej w obrębie 0003 m. Susz przy ul. Leśnej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 73/1

z przeznaczeniempod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz osób fizycznych i prawnych

 

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej ozn. Nr 73/1 o pow. 0,0842 ha,
    obr 0003 m. Susz, KW EL1I/00035320/0, rodzaj użytku – zurbanizowane tereny zabudowane lub do zabudowy, klasa – Bp.

  2. Cena wywoławcza nieruchomości 46.350,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  3. Termin i miejsce przetargu 19 czerwca 2024 r. godz. 13:00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu
    ul. Wybickiego 6 - sala nr 1 (parter).

  4. Wysokość wadium 4.635,00 zł - termin wpłacenia wadium do dnia 13 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

  5. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz: bip.susz.plNieruchomości – Ogłoszenia, stronie www.susz.ploraz wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu przy ul. Wybickiego 6.

  6. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu – pok. 208,tel. /55/ 2786 015 wew. 58 lub 54 w godzinach pracy urzędu.