Jesteś tutaj

Skład Rady Miejskiej

W skład Rady Miejskiej w Suszu w kadencji 2018 - 2023 wchodzą:


Stanisław Julian Blonkowski - przewodniczący,

Ryszard Goik – wiceprzewodniczący, 

Przemysław Tuliński - wiceprzewodniczący,

Andrzej Bańkowski,

Bogusław Dziki,

Aleksandra Krystyna Dwórznik,

Agnieszka Gapys,

Gabriela Lichaczewska,

Krystyna Maksimik,

Marcin Mądry,

Kazimierz Eugeniusz Mrówczyński,

Barbara Beata Sikorska,

Grzegorz Tomaszewski, 

Iwona Katarzyna Walesiak,

Barbara Wierzbicka - Sobocińska.Członkowie Rady zasiadają w siedmiu komisjach tematycznych:


Komisja Rewizyjna

1. Barbara Sikorska – przewodniczący

2. Andrzej Bańkowski

3. Agnieszka Gapys

4. Marcin Mądry

5. Kazimierz Mrówczyński

6. Gabriela Lichaczewska

7. Grzegorz Tomaszewski

8. Iwona Walesiak


Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości Gospodarczej, Handlu

1. Kazimierz Mrówczyński – przewodniczący

2. Andrzej Bańkowski

3. Aleksandra Dwórznik

4. Agnieszka Gapys

5. Ryszard Goik

6. Marcin Mądry

7.Grzegorz Tomaszewski

8. Przemysław Tuliński

9. Iwona Walesiak


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

1. Bogusław Dziki – przewodniczący

2. Stanisław Blonkowski

3. Krystyna Maksimik

4. Barbara Wierzbicka-Sobocińska


Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska

1. Krystyna Maksimik – przewodnicząca

2. Stanisław Blonkowski

3. Marcin Mądry

4. Gabriela Lichaczewska


Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

1. Przemysław Tuliński – przewodniczący

2. Aleksandra Dwórznik

3. Bogusław Dziki

4. Grzegorz Tomaszewski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Andrzej Bańkowski – przewodniczący

2. Bogusław Dziki

3. Gabriela Lichaczewska

4. Barbara Sikorska

5. Iwona Walesiak


Komisja Organizacyjno-Samorządowa

1. Stanisław Blonkowski – przewodniczący

2. Andrzeja Bańkowski

3. Bogusław Dziki

4. Ryszard Goik

5. Krystyna Maksimik

6. Kazimierz Mrówczyński

7.Barbara Sikorska

8. Przemysław Tuliński