Jesteś tutaj

Dlaczego warto tu inwestować?

Dlaczego warto zainwestować w gminie Susz:

- Atrakcyjne przyrodniczo tereny gminy;
- Korzystne warunki środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i produkcji zdrowej żywności;
- Walory turystyczne i rekreacyjne gminy stwarzające podstawy do realizacji turystyki aktywnej;
Znaczne kompleksy leśne oraz możliwość ich turystycznego wykorzystania;
- Możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, której sprzyjają warunki przyrodnicze i kulturowe;
- Możliwość rozwoju produkcji żywności ekologicznej;
- Korzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych;
- Duża liczba wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych;
- Wysoki poziom infrastruktury technicznej (zwodociągowania gminy, duża ilość ujęć wody, zgazyfikowania miasta Susz, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, sieć elektryczna);
- Dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego – łatwy dostęp do edukacji;
- Dobra organizacja systemu pomocy społecznej;
- Wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- Dobrze rozwinięta baza sportowo-treningowa na terenie miasta Susz;
- Informacje o zabytkach, miejscach, gdzie można spędzić czas wolny znajdują się w zakładce Dla turystów

Atuty lokalizacji:

1. Linia kolejowa 2-torowa Warszawa - Gdansk,
2. Dobre skomunikowanie drogowe Susza.

Zachęty inwestycyjne:

1. Indywidujalne, elastyczne podejście władz Gminy Susz do każdego przedsiębiorcy,
2. Punkt Obsługi Inwestoraw  Urzędzie Miejskim.

Instytucje wspierające inwestora:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 
 http://www.ilawa.praca.gov.pl