Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 07.10.2020 r.
Godz: około 17.30 (po sesji Rady Miejskiej)
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości  i Handlu
Dzień: 23.09.2020 r.

Godz.: 08.30
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 01.10.2020 r.
Godz.: 10.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 26.11.2019 r.
Godz.: 10.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 24.08.2020 r.
Godz.: 15.30
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu,sala nr 1
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyjątkiem zaproszonych Gości.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Dzień: 18.08.2020 r.
Godz.: 12.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu,sala nr 1
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień: 02.06.2020 r.
Godz.: 17.00
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.