Jesteś tutaj

Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II
ul. Piastowska 5c
14-240 Susz
Tel/fax: 55 278 70 08
www.csir.susz.pl  

Konto bankowe Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu:
Bank Spółdzielczy w Suszu
nr: 65-8320-0005-0000-2544-2000-0010

 

Centrum Sportu i Rekreacji rozpoczęło swoją działalność 26.07.2007 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.07.2007 roku.

CSiR jest organizatorem życia sportowego w Suszu. Instytucja organizuje zawody, turnieje oraz ligi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi również zajęcia w następujących sekcjach sportowych: kickboxing, tenis stołowy. Prowadzone są także zajęcia aerobicu, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej.
Centrum Sportu i Rekreacji wypełniając swoje zadania statutowe służy społeczności Susza, inspirując działania sportowo- rekreacyjne, jednocześnie wypracowuje własne metody działania zmierzające do koordynacji życia sportowo- rekreacyjnego w gminie. Ścisłe kontakty z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi pozwalają na rozeznanie, co dzieje się w tej dziedzinie życia, a także jakie jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu działalność.

Niebagatelną rolę CSiR pełni również w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu istniejącej bazy sportowo- rekreacyjnej.

CSiR administruje następującymi obiektami sportowymi: 

 • Halą sportowo-widowiskową, ul. Piastowska 5c, tel.(055)2787008, trybuny 300 miejsc, sala treningowa 22m x 44m, sauna, siłownia, zaplecze socjalne, sala do aerobiku, sala konferencyjna
 • Kompleks Boisk Orlik 2012
 • Stadion Miejski ul. Leśna, boisko do piłki nożnej, bieżnia

Boiska sportowe w:

 • Nipkowiu
 • Czerwonej Wodzie
 • Kamieńcu
 • Redakach
 • Lubnowych
 • Bałoszycach
 • Bronowie
 • Jakubowie Kisielickim

Przedmiotem działalności CSiR jest:

 • organizowanie i koordynowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,
 • upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji w gminie i mieście
 • prowadzenie zajęć w zespołach sportowo- rekreacyjnych, także dla osób niepełnosprawnych
 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie sportu i rekreacji
 • inspirowanie i otaczanie opieką inicjatyw w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych
 • aktywne uczestnictwo w rozwoju sportu szkolnego
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne stymulujące równowagę psychofizyczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami w tym także działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacjami sportowymi i kulturalnymi
 • utrzymanie, rozbudowa i wyposażenie istniejącej oraz nowo tworzonej bazy sportowo- rekreacyjnej
 • nawiązanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w celu udostępniania i wykorzystywania bazy centrum do celów rehabilitacyjnych

Hala Sportowo – Widowiskowa „Centrum” jest zlokalizowana nad Jeziorem Suskim, praktycznie w centrum miasta. Korzystne połączenie komunikacyjne jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób dojeżdżających z daleka. Powierzchnia areny sportowej pozwala na jednoczesne rozłożenie 3 boisk do siatkówki. Parkiet można podzielić kotarą na trzy części co umożliwia organizację zajęć dla trzech niezależnych grup sportowych.

Centrum Sportu i Rekreacji doskonale wykorzystuje naturalne warunki geograficzno- przyrodnicze miasta organizując szereg imprez plenerowych. Obok turniejów siatkówki plażowej, koszykówki i plażowej piłki nożnej są to różnego rodzaju imprezy jak festyny, pikniki rowerowe, biegi masowe, przełajowe, "po zdrowie", różne formy zabaw rekreacyjnych dla najmłodszych. Imprezy te w większości są otwarte i bezpłatne- ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja aktywnych form wypoczynku sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu naszych mieszkańców. Imprezy te przeznaczone są głównie dla osób niezrzeszonych i amatorsko uprawiających sport.

Odrębną formą działalności CSiR jest organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, które z jednej strony promują miasto, z drugiej zaś umożliwiają jego mieszkańcom uczestniczenie w widowisku sportowym na wysokim poziomie. Wydarzeniem taki jest organizacja zawodów triathlonowych.

Głównym celem instytucji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji, ale przede wszystkim rozbudzania tych potrzeb i prawidłowe ich kształtowanie. Polega to na uświadomieniu społeczeństwu, jak bardzo ruch i aktywność fizyczna jest ważna i potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a przez to organizmu społecznego.