Jesteś tutaj

Placówki oświaty

Placówki i miejsca sprawowania opieki
nad dziećmi do 3 lat na terenie Gminy Susz

 

Żłobek w Suszu
ul. Piastowska 1A, 14-240 Susz
(parter budynku Przedszkola)
tel.: /55/ 230 40 39
e-mail: zlobek@susz.pl
http://zlobek.susz.pl/

 

Placówki oświatowe na terenie Gminy Susz

Przedszkole Publiczne w Suszu
ul. Piastowska 1A, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278 63 46
e-mail: przedszkole.susz@op.pl
http://przedszkolesusz.piastowska.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
tel./fax: /55/ 278 60 45
e-mail: sekretariat@spsusz.pl
www.spsusz.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej
Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278-83-90
e-mail: spwbabietach@wp.pl
http://spwbabietach.pl

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Piotrkowo 45, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278 64 16
e-mail: szkolapiotrkowo@wp.pl
https://szkolapiotrkowo.edupage.org/contact

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Jawty Wielkie 6, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278 63 39
e-mail: jawty.szkola@op.pl
http://spjawtywielkie.pl

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
Kamieniec 20, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278 62 69
e-mail: spkamieniec1@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Lubnowych
Lubnowy Małe 28, 14-240 Susz
tel.: /55/ 278 61 26
e-mail: splubnowy@vp.pl
www.splubnowy.dbv.pl

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
Nr telefonu - sekretariat przy ul. Wiejskiej 1 - /55/ 2786 198
Nr faxu - /55/ 2787 232
Nr telefonu - budynek szkoły przy ul. Iławskiej 40 - /55/ 2788 313
Nr telefonu - gabinet dyrektora - /55/ 2787 994
e-mail: sekretariat@zssusz.pl
www.zssusz.home.pl