Jesteś tutaj

O gminie

Gmina Susz położona jest na zachodnim krańcu powiatu iławskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, nad Jeziorem Suskim. Przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie – 515, 520 i 521 oraz linia kolejowa Gdańsk – Warszawa. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 259 km2 (25.9 ha). Na tym terenie mieszka 12 995 osób, z których 5 547 to mieszkańcy miasta Susz, słynnego w kraju z odbywających się tu od 27 lat zawodów triathlonowych. Gmina Susz posiada wiele walorów krajobrazowych oraz kilka ciekawych zabytków architektury i sztuki sakralnej.

Mapa Gminy Susz:

Na terenie gminy znajdują się następujące drogi i linie kolejowe:

a) Linia kolejowa 2-torowa z kierunku Warszawa-Gdynia

b) Drogi z kierunków

- Iława - Susz - Dzierzgoń - Malbork (Elbląg),
- Iława - Susz - Prabuty - Sztum,
- Iława - Susz - Prabuty - Kwidzyn,
- Iława - Susz - Kisielice – Grudziądz.

Odległość od głównych miast wynosi:

- stolica województwa Olsztyn - 100 km
- stolica powiatu Iława - 22 km
- miasto Kwidzyn - 31 km
- miasto Malbork - 50 km
- miasto Gdańsk - 100 km. W Gdańsku znajduje się najbliższe Suszowi lotnisko.

Sektory wysokiej szansy w Gminie Susz to:

- drewno i meblarstwo,
- przemysł spożywczy,
- rolnictwo.

Najważniejsze firmy, funkcjonujace na terenie Gminy Susz:

- Zakład Produkcyjny Grupy INCO S.A (branża chemiczna),
- JAGRAM-PRO S.A. (producent drewnianych elementów gięto-klejonych),
- "Barański" Spółka Jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański (producent drzwi),
- PPHU Rolmax Sp. z o.o. (branża spozywcza),
AMEX- BĄCZEK Sp. z o.o. Sp. komandytowa (stolarka otworowa),
- Mlekovita (branża spozywcza).

Rynek pracy i potencjał ludzki (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie):

- średnie wynagrodzenie w powiecie iławskim - 3 455,52 zł (dane na 31.12.2017 r.)
- stopa bezrobocia w powiecie iławskim - 4,8 ( stan na 31.12.2018 r.)

- liczba osób bezrobotnych ogółem - 353 osoby, w tym kobiety - 232;
- bezrobotni wg poziomu wykształcenia:
          - wyższe - 11 osób,
          - policealne i średnie zawodowe - 65,
          - LO - 36,
          - zasadnicze zawodowe - 98,
          - gimnazjazlne i poniżej - 143 osoby.
- bezrobotni wg wieku:
          - 18 - 24 lata - 67 osób,
          - 25 - 34 lata - 105,
          - 34 - 44 lata - 75,
          - 45 - 54 lata - 45,
          - 55 - 59 lat - 35,
          - 60 lat i więcej - 26 osób.

Edukacja:

Na terenie Gminy Susz znajduje się jedna szkoła ponadpodstawowa - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Kierunki kształcenia:

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3- letnie po gimnazjum, 4- letnie po szkole podstawowej;
TECHNIKUM  LOGISTYCZNE   – 4 -letnie po gimnazjum, 5- letnie po szkole podstawowej;
TECHNIKUM   INFORMATYCZNE – 4- letnie po gimnazjum, 5- letnie po szkole podstawowej;
TECHNIKUM  EKONOMICZNE – 4- letnie po gimnazjum, 5- letnie po szkole podstawowej;
TECHNIKUM  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – 4- letnie po gimnazjum, 5- letnie po szkole podstawowej;
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3- letnia po gimnazjum, 3- letnia po szkole podstawowej:
-  kucharz,
- dla młodocianych pracowników: sprzedawca, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; inne zgodne  z potrzebami uczniów.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych – 3 letnie (ZAOCZNE), dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  tylko 2 lata;
SZKOŁA POLICEALNA (dla absolwentów  szkół średnich/ponadgimnazjalnych)– 1,5 -2 letnia: technik informatyk, technik administracji.

Nauczane języki:

-  język angielski,
-  język angielski zawodowy,
- język niemiecki,
- język niemiecki zawodowy.