Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia
2 października 2020 r.
zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Suszu,
która odbędzie się
7 października 2020 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10.


Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym  stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r.

4. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu.


Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski