Jesteś tutaj

Centrum Organizacji Pozarządowych - ponowne otwarcie

 

Od 1 kwietnia br. działa Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie. Głównym celem COP jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców oraz sektora pozarządowego na terenie powiatu iławskiego.

 

Oferta Centrum obejmuje m.in. szkolenia, doradztwo  dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych i pracowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych,  konkurs na najaktywniejszego wolontariusza w organizacjach, instytucjach z powiatu iławskiego oraz organizację konferencji dla podmiotów III sektora w powiecie iławskim.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się w Iławie, przy ul. Wiejskiej 2D (Centrum Aktywności Lokalnej), pok. nr 105. Godziny pracy: poniedziałek, środa i czwartek: 12.00 – 16.00, wtorek, piątek: 8.00 – 12.00. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania doradczego poza biurem COP, np. w siedzibie organizacji/ instytucji, po ustaleniu miejsca i terminu spotkania.

 

Centrum Organizacji Pozarządowych jest realizowane w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Iławskiego, pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Realizatorem zadania jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 

Kontakt:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

ul. Wiejska 2D (lok. 105) Iława

adres e-mail: w.jankowski (at) eswip.pl, tel.: 510 093 779

Zapraszamy do współpracy!