Jesteś tutaj

Dotacja dla świetlicy w Lubnowych

Barbara Mrówczyńska i Anna Wawer (dbająca o finansową stronę projektu), odpowiedziały na zaproszenie dotyczące możliwości przystąpienia do konkursu, będącego kontynuacją wcześniejszych-dotyczących świetlicy-organizowanych przez POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY oraz FUNDACJĘ PZU ,,ŚWIETLICA-MOJE MIEJSCE" z Warszawy.

Był to konkurs na projekty badawcze, mające na celu pokazanie dzieciom (wiek 8-13 lat), że nauka nie musi być nudna ani trudna, a wręcz przeciwnie-jest ciekawa i pasjonująca! Ten projekt badawczy dotyczy biologii i ochrony środowiska, a nosi tytuł ,,WODO-JAKA JESTEŚ?". 30.01.2015r.Komisja Konkursowa, spośród wniosków z całej Polski, wybrała osiem najlepszych. Projekt z Lubnowych Małych został wysoko oceniony i otrzymał dotację w wysokości 8000zł na realizację w świetlicy. Należy dodać, że jest to trzeci już projekt, organizowany przez wymienione Fundacje, doceniony i nagrodzony, a przygotowany przez B. Mrówczyńską i A.Wawer.

Kolejny raz świetlica w Lubnowych Małych znalazła się na liście laureatów konkursu jako jedyna z naszego powiatu i naszej Gminy. Tym samym w dalekiej stolicy po raz kolejny usłyszano o naszej wsi i Gminie, co cieszy, bo każdy sukces jest ważny i utwierdza w przekonaniu, że można  robić coś pożytecznego dla dobra swojej społeczności.

Jako że świetlica nie posiada osobowości prawnej, poproszono Panie z Zarządu Stowarzyszenia ,,Taka Szkoła" o użyczenie konta i dalszą współpracę, na co zgodziły się bez problemu.

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. O przebiegu prac projektowych i rezultatach będziemy informować.

Info. Barbara Mrówczyńska