Jesteś tutaj

Koniec wakacyjnej laby. Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021

W sześciu szkołach na terenie Gminy Susz rozpoczął się dziś rok szkolny 2020/2021. W największej, suskiej placówce naukę rozpoczęło 725 osób, z których 75 to uczniowie klas pierwszych. Łącznie we wszystkich szkołach uczy się 1072. żaków.

W skromniejszej niż zwykle oprawie, ale nie mniej uroczyście – tak wyglądały uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w szkołach na terenie Gminy Susz. Szczególnie serdecznie witano dziś oczywiście uczniów klas pierwszych, których łącznie 110. rozpoczęło dziś swoja szkolną przygodę w placówkach w: Suszu, Babiętach Wielkich, Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Lubnowych i Piotrkowie.

Pierwszakom życzymy w dniu dzisiejszym samych szóstek, a wszystkim uczniom – szkolnych sukcesów i dobrych relacji z nauczycielami. Niech szkoła będzie dla Was bezpiecznym i pełnym zrozumienia dla Waszej indywidualności miejscem zdobywania przydatnej w dorosłym życiu wiedzy i nabywania praktycznych, potrzebnych później umiejętności!

Przy okazji pierwszego dnia szkoły nie da się oczywiście uciec od tematu epidemii koronawirusa, który tak bardzo zmienił ostatnio edukacyjną  rzeczywistość. Mimo, że pandemia wciąż trwa, to zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami MEN lekcje będą odbywać się w szkole, nie zaś zdalnie, tak jak miało to miejsce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Organizacja zajęć w szkołach oparta będzie o następujące zasady:
- bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń;
- uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły;
- dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania.

Foto: rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Suszu. Autor: ceo.