Jesteś tutaj

Przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Kamieniec

Burmistrz Susza informuje, że w dniu 13 stycznia o godz. 17.00 w świetlicy w Kamieńcu odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kamieniec w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów nowego sołtysa tej miejscowości. Zapraszamy mieszkańców Kamieńca do aktywnego udziału w zebraniu.

Planowany porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Przedstawienie porządku zebrania.

3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa.

4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

5.Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru przedterminowego sołtysa.

6. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru sołtysa sołectwa Kamieniec.

7. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru sołtysa.

8. Zakończenie zebrania.


Załączniki: