Jesteś tutaj

Samodzielne stanowiska

1. Samodzielne stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki - nr pokoju 207
Anna Bonkowska - tel. 55 2786 015, wew. 51, e-mail: urbanistyka@susz.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. (doc)

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości. (doc)

Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. (doc)

Wniosek o wydanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu. (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z mpzp.


2. Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa - nr pokoju 115
Tomasz Pacan - tel. 55 2786 015, wew. 29, e-mail: drogownictwo@susz.pl 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (ulicy). (doc)


3. Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych - nr pokoju 204
Karina Kulesza - tel. 55 2786 015, wew. 58, e-mail: zm@susz.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o wstąpienie w najem po śmierci najemcy, zawarcie umowy najmu dla osób bliskich w stosunku do najemcy i zawarcie aneksu do umowy na zwolnioną część lokalu.

Wniosek o zamianę lokalu.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego. 


4. Samodzielne stanowisko ds. informatyki i publikacji elektronicznych - nr pokoju 210
Dariusz Dańczyszyn - tel. 55 2786 015, wew. 38, e-mail: admin@susz.pl


5. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji - nr pokoju 115


6. Samodzielne stanowisko ds. infrastruktury komunalnej - nr pokoju 111D
Krzysztof Kander - tel. 55 2786 015, wew. 52, e-mail: infrastruktura@susz.pl


7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej - nr pokoju 202
Iwona Pacan - tel. 55 2786 015, wew. 39, e-mail: rada@susz.pl


8. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego - nr pokoju 213
Justyna Sobocińska - tel. 55 2786 015, wew. 49, e-mail: zk@susz.pl


9. Stanowisko ds. organizacyjnych burmistrza - nr pokoju 101
Katarzyna Miązek - tel. 55 2786 015, wew. 53, e-mail: susz@susz.pl 


10. Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych - nr pokoju - 2
Monika Konicz tel. 55 2786 015, wew. 35, e-mail: inspektor@susz.pl

________________________________________________________________________________________________________________________

11. Samodzielne stanowisko ds. informatyki - nr pokoju 210
Cezary Maćkiewicz - tel. 55 2786 015, wew. 38, e-mail: informatyk@susz.pl


12. Samodzielne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nr pokoju 4
Kamila Mądra - tel. 55 2786 015, wew. 34, e-mail:
 usc@susz.pl


13. Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, z-ca inspektora ochrony danych - nr pokoju 2
Paulina Zakrzewska
 - tel. 55 2786 015, wew. 30, e-mail: do@susz.pl


14. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej,
z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - nr pokoju 2
Aleksandra Skolimowska - tel. 55 2786 015, wew. 35, e-mail: ewlud@susz.pl


 15. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - nr pokoju 204A
Ewa Karwowska - tel. 55 2786 015, wew. 56, e-mail: zp@susz.pl


16. Samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego - nr pokoju 204
Marta Pomarańska  - tel. 55 2786 015, wew. 55, e-mail: rozwojlokalny@susz.pl