Jesteś tutaj

Samodzielne stanowiska

1.     

Samodzielne stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki - nr pokoju 207
Monika  Śliwińska - tel. 55 2786 015, wew. 51, bezpośr. 89 5374 189,  e-mail: urbanistyka@susz.pl

2.     

Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych - nr pokoju 207
Magdalena Sosnowska - tel. 55 2786 015, wew. 52, bezpośr. 89 5374 190,  e-mail: zm@susz.pl

3.     

Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa - nr pokoju 203
Tomasz Pacan
 - tel. 55 2786 015, wew. 44, bezpośr. 89 5374 182,  e-mail: drogownictwo@susz.pl 

4.     

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i publikacji elektronicznych - nr pokoju 210
Dariusz Dańczyszyn - tel. 55 2786 015, wew. 60, bezpośr. 89 5374 208,  e-mail: admin@susz.pl

5.     

Samodzielne stanowisko ds. informatyki - nr pokoju 210
Cezary Maćkiewicz - tel. 55 2786 015, wew. 59, bezpośr. 89 5374 197,  e-mail: informatyk@susz.pl

6.     

Samodzielne stanowisko ds. infrastruktury komunalnej - nr pokoju 116
Krzysztof Kander
 - tel. 55 2786 015, wew. 40, bezpośr. 89 5374 178,  e-mail: infrastruktura@susz.pl

7.     

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej - nr pokoju 202
Iwona Pacan - tel. 55 2786 015, wew. 48, bezpośr. 89 5374 186,  e-mail: rada@susz.pl

8.     

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego - nr pokoju 213
Justyna Sobocińska - tel. 55 2786 015, wew. 46, bezpośr. 89 5374 184,  e-mail: zk@susz.pl

9.     

Stanowisko ds. organizacyjnych burmistrza - nr pokoju 101
Monika Rzemieniewska - tel. 55 2786 015, wew. 53, bezpośr. 89 5374 191,  e-mail: susz@susz.pl 

10.  

Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych - nr pokoju 2
Monika Taciak - tel. 55 2786 015, wew. 49, bezpośr. 89 5374 187,  e-mail: inspektor@susz.pl

11.  

Samodzielne stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nr pokoju 4
Kamila Mądra - tel. 55 2786 015, wew. 41,
bezpośr. 89 5374 179, e-mail: usc@susz.pl

12.  

Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, z-ca inspektora ochrony danych - nr pokoju 2
Paulina Zakrzewska
 - tel. 55 2786 015, wew. 42, bezpośr. 89 5374 180, e-mail: do@susz.pl

13.  

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej,
z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - nr pokoju 2
Aleksandra Skolimowska - tel. 55 2786 015, wew. 43, bezpośr. 89 5374 181, e-mail: ewlud@susz.pl

14.  

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - nr pokoju 204A
Ewa Karwowska - tel. 55 2786 015, wew. 56, bezpośr. 89 5374 194,  e-mail: zp@susz.pl

15.  

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego - nr pokoju 204
Marta Pomarańska  - tel. 55 2786 015, wew. 55, bezpośr. 89 5374 193,  e-mail: rozwojlokalny@susz.pl