Jesteś tutaj

Spotkanie Noworoczne 2014

W piątek 24 stycznia w Restauracji „Zajazd” w Chełmżycy odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Burmistrza Susza podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2014.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili, m.in.: Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Jacek Protas, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gorczyca, Starosta Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Skolimowski, radni Rady Miejskiej w Suszu, burmistrzowie okolicznych gmin, księża dekanatu suskiego z dziekanem Dariuszem Kułakowskim, przedsiębiorcy działający na terenie gminy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek administracyjnych gminy Susz i okolicznych samorządów.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, który oficjalnie powitał przybyłych gości po czym zaprezentowane zostały najważniejsze zadania i wydarzenia kulturalno-sportowe zrealizowane w 2013 roku.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie budżetu na rok 2014, który według założeń ma być budżetem przełomowym. Po raz pierwszy od wielu lat przy widocznym spadku zadłużenia gminy znacznie wzrosną wydatki na inwestycje (budżet gminy Susz na 2014 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej).

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Swoje uznanie dla zrealizowanych inwestycji wyraził Marszałek Jacek Protas, Senator Stanisław Gorczyca oraz Starosta Maciej Rygielski. Głos zabrał także ks. dziekan Dariusz Kułakowski życząc samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju miasta i gminy Susz.

Rokrocznie podczas spotkania noworocznego nagradzane są osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz Gminy Susz. W bieżącym roku pamiątkowe statuetki otrzymali:

 1. Bank Spółdzielczy w Suszu za wieloletnie wspieranie wydarzeń i inicjatyw kulturalno-sportowych na terenie Gminy Susz. 
 2. Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. za działalność na rzecz organizacji zawodów sportowych Susz Triathlon.
 3. Nadleśnictwo Susz za inicjatywę i budowę drogi gminnej Januszewo – Siemiany. 
 4. Starostwo Powiatowe w Iławie za wspólną realizację inwestycji p.n. „Budowa łącznika drogi powiatowej Nr 1910N Susz - Kisielice z ul. Dworcową w Suszu” oraz za wspólne działania samorządowe na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz "Arka" za inicjatywę i przeprowadzenie akcji „Szlachetna Paczka” na terenie Gminy Susz. 
 6. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur za wdrożenie i realizację projektu „Szkoły Sukcesu” w 4 wiejskich szkołach podstawowych w Gminie Susz, to jest w: Babiętach Wielkich, Jawtach Wielkich, Kamieńcu i Piotrkowie. 
 7. Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu za nowatorską inicjatywę wykazaną przy współorganizacji zawodów triathlonowych w 2013 roku. 
 8. Wolontariat Susz Triathlon za wysoki poziom działań wolontariuszy podczas zawodów Susz Triathlon 2013. 
 9. 17 Suska Drużyna Harcerska za trud i zaangażowanie włożone w organizację Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszu. 
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu za cykliczną organizację wydarzenia p.n. „Bezpieczne Wakacje”, edukacyjnego festynu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 11. Sołectwo Bronowo oraz Sołectwo Różnowo za godną naśladowania postawę mieszkańców w kibicowaniu zawodnikom startującym w zawodach Susz Triathlon 2013. 
 12. Pani Irena Komaiszko za pracę na rzecz kultywowania tradycji wymiany młodzieży szkolnej miast partnerskich Susz – Jarmen. 
 13. Pani Barbara Mrówczyńska za inicjatywę i ponad 10 letnie społeczne prowadzenie i angażowanie w życie świetlicy środowiskowej w Lubnowych.
 14. Pan Stanisław Blonkowski za pracę nad wydaniem publikacji „Zielony Skarbiec Suski” oraz za wydanie albumu „Lasem Zachwycenie”. 
 15. Pan Andrzej Szysler za zdobycie „Korony Maratonów Polskich” w 2013 roku. 
 16. Pan Janusz Arent za działania filantropijne na rzecz dzieci z Gminy Susz uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Kisielicach. Pan Janusz Arent ufundował specjalistyczny kombinezon do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami. 

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień przy symbolicznej lampce szampana życzenia przybyłym gościom złożył Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Zbigniew Skolimowski.

Spotkania Noworoczne w Gminie Susz to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.