Jesteś tutaj

Stowarzyszenie ESWIP zaprasza: Weź udział w cyklu szkoleń dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych!

Stowarzyszenie ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora. 

 

Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość - te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO i grup nieformalnych z terenu powiatu iławskiego. 

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/ grupę).

 

Prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.gle/va6cMXHyi1e8kjtr6 do6 października br.  

 

 

W załączeniu harmonogram szkoleń.