Jesteś tutaj

25 maja uruchamiamy żłobek, przedszkole i oddziały przedszkolne - informacja dla rodziców

Za tydzień, w poniedziałek 25 maja, Gmina Susz uruchomi żłobek i przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, znajdujących się na terenie naszej gminy. W związku z tym Zastępca Burmistrza Susza, Lucyna Górnik przygotowała dla rodziców dzieci poniższą informację.

Drodzy Rodzice,

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym  w gminnych placówkach. Dlatego na podstawie wytycznych rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną, przygotowane zostały szczegółowe procedury bezpieczeństwa i zasady organizacji opieki nad dziećmi i pracy żłobka oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w najbliższym czasie.

Chcemy zapewnić miejsce w placówkach jak największej liczbie dzieci, wspierając Państwa powrót do obowiązków zawodowych. Możemy jednak na podstawie wytycznych rządu przyjąć do placówek znacznie mniej dzieci niż do tej pory.

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i firm produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem COVID oraz pracownicy sektora opieki nad dziećmi. Będziemy również codziennie badać stan zdrowia dziecka. Każdorazowo decyzje o przyjęciu dziecka do placówki lub odmowie podejmuje dyrektor.

Proszę o zapoznanie się z procedurą przygotowaną przez dyrektorów oraz bezwzględne stosowanie się do wszystkich wytycznych. Naszym obowiązkiem jest również przypomnieć  o istniejących ryzykach epidemiologicznych oraz konieczności przestrzegania ustalonych przez rząd sposobów postępowania.

Jeszcze w tym tygodniu dyrektorzy placówek będą się z Państwem kontaktować telefonicznie w celu potwierdzenia decyzji w zakresie potrzeby opieki nad dzieckiem od 25 maja.

Personel placówek dołoży wszelkiej staranności, by przestrzegać rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. O to samo prosimy też  Państwa.

Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach, które mają zapewnić bezpieczeństwo pobytu Państwa dzieci w prowadzonych przez Gminę Susz placówkach.


Lucyna Górnik, Zastępca Burmistrza Susza


Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla żłobków - https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-gis-dla-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli