Jesteś tutaj

Terminy odbioru odpadów komunalnych i stawki za ich odbiór

INFORMACJE- ODPADY


a) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Susz

jest PUS Sp. z o. o., ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn

b) miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości z terenu gminy Susz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

przeznaczonych do składowania jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała 8, 82-500

Kwidzyn

c) osiągnięty przez gminę w roku kalendarzowym 2023, poziom recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami wyniósł 19,07 %

d) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzi Zakład Usług

Komunalnych Sp.z o.o. przy ulicy Kajki 9 w Suszu. PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach 12.00 do

18.00 , czwartki w godzinach 06.00 do 12.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 14.00.

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy oddają

w PSZOK Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. przy ulicy Kajki 9 w Suszu oraz dwa razy w roku

bezpośrednio u mieszkańców zbiórkę prowadzi PUS Sp. z o. o., ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn

f) z gospodarstw rolnych, folię białą z sianokiszonki, big bagi po nawozach, folia pryzmową, siatkę,

sznurki i bańki po opryskach odbiera: FRABAL Usługi Recyklingowe ul. Kolejowa 1A, 14-140 Miłomłyn,

tel: 500 227 102, e-mail: biuro@frabal.pl.

  

Wzór nowej deklaracji  zamieszczony jest na stronie bip.susz.pl -> URZĄD MIEJSKI > Załatwianie spraw obywateli > Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymiW załącznikach u dołu strony przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Susz obowiązujący od lipca do grudnia 2024 roku

 

 

 


Dlaczego warto segregować odpady?
Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.
Segregujmy ponieważ:
- zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko,
- selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;
- w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower.
- selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);
- odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy);
- odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody; o poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.


 Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy.


Za co płacę? Czyli ABC systemu gospodarki odpadami

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - co się pod nią kryje? (animacja 1) - YouTube

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - czyli co wpływa na wzrost opłaty? (animacja 2) - YouTube

(2) Opłata za gospodarowanie odpadami - kilka kluczowych zasad (animacja 3) - YouTube