Jesteś tutaj

Terminy odbioru odpadów komunalnych i stawki za ich odbiór

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Susz obowiązujący w pierwszym półroczu 2020 roku. Przypominamy również zasady segregowania odpadów i cennik ich odbioru.

Dlaczego warto segregować odpady?

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.

Segregujmy ponieważ: 

- zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko,

- selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;

- w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower.

- selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton papieru);

- odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy);

- odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody; o poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową.

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu  z dnia  14 sierpnia  2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 34,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik o pojemności 110 l – 57,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 120 l – 57,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 240 l – 114,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 1100 l – 400,00 zł;

-  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 

a) za pojemnik o pojemności 110 l – 84,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 120 l – 84,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 240 l – 168,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 1100 l – 600,00 zł.