Jesteś tutaj

Burmistrz Susza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

Wyciąg z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ SUSZA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w Suszu przy ul. Krótkiej 2, stanowiącego przedmiot własności Gminy Susz.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości lokalowej Nr 2 o pow. 18,60 m2
  z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. uż. 11,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 30/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali i takim samym udziałem w gruncie, ozn. nr geod. 129 i 130/5 o łącz. pow. 0,0126 ha.

 2. Dla ww. gruntu Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr KW EL1I/00063324/3.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości 44.410,000 zł. Cena sprzedaży nieruchomości zwolniona jest
  z podatku od towarów i usług.

 4. Termin i miejsce przetargu: 19 czerwca 2024 r. godz. 10:00w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Suszu ul. Wybickiego 6 - sala nr 1 (parter).

 5. Wysokość wadium: 4.441,00 zł - termin wpłacenia wadium do dnia 13 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

 6. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz: bip.susz.pl Nieruchomości – Ogłoszenia, stronie internetowej www.susz.ploraz wywieszona została na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu przy ul. Wybickiego 6.

 7. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć w każdą środę (t.j. 22.05; 29.05;
  05.06; 12.06.2024 r.) w godz. 13.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

 8. z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój Nr 208 (II piętro).

 9. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu – pok. 208, tel. /55/ 2786 015 wew. 58 lub 54 w godzinach pracy urzędu.

 

Burmistrz Susza –

           Marcin Mądry