Jesteś tutaj

Dotacja celowa i grant sołecki – pozyskaliśmy prawie 55 tys. z Urzędu Marszałkowskiego

Łącznie na kwotę prawie 55 tysięcy złotych dofinansowania opiewają dwie umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Burmistrzem Susza, podpisane w dniu dzisiejszym.

Pierwsza z umów dotyczy przekazania dotacji celowej, udzielonej Gminie Susz z budżetu Województwa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na rozbudowę remizy OSP w miejscowości Redaki. Dzięki otrzymanym środkom istniejący garaż jednostanowiskowy zostanie powiększony o kolejne stanowisko dla drugiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego w grudniu 2018 roku.

Kolejne środki finansowe, w kwocie 14,2 tys. złotych, to wsparcie w ramach konkursu „Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Do organizowanego w maju tego roku dla wszystkich gmin województwa konkursu złożyliśmy trzy wnioski (maksymalną ilość dla jednej gminy), z których uznanie komisji konkursowej zdobył projekt, dotyczący stworzenia w Michałowie ekologicznego kącika integracji mieszkańców, który rozszerzy i uzupełni istniejąca w tej miejscowości strefę aktywności przy boisku piłkarskim. Realizacja nowej inwestycji sołeckiej zakończy się w listopadzie br.