Jesteś tutaj

Egzamin gimnazjalny w SP w Suszu

Punktualnie o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Suszu rozpoczął się egzamin gimnazjalny, w którym udział bierze 142 uczniów suskiej podstawówki.

Harmonogram tegorocznego egzaminu przedstawia się następująco:

1. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00

z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00

z zakresu matematyki - godz. 11.00

3. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym - godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Przypominamy, że uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego 2019 z jednego z wymienionych języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 uczniowie będą mogli poznać w piątek, 14 czerwca 2019 roku. Zaświadczenia wydawane będą w szkołach tydzień później - w piątek, 21 czerwca 2019 roku.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), egzaminy gimnazjalne 2019 z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej trwają po 150 minut. Z kolei test z zakresu języka polskiego oraz matematyki - 90 minut, a z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz nauk przyrodniczych i języków obcych - 60 minut.

Podczas egzaminu gimnazjalnego 2019 uczeń może mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem, a w przypadku testu z matematyki również linijkę. Co ważne, na egzaminie nie można korzystać zarówno z kalkulatora, jak i ze słowników.

Wszystkim młodym ludziom, którzy zdają egzamin w Szkole Podstawowej w Suszu, życzymy „połamania piór”!