Jesteś tutaj

Granty PPGR - Uzupełnienie dokumentów - Pilna informacja

Pilna informacja do osób, które złożyły oświadczenia

w ramach programu „Granty PPGR” - sprzęt komputerowy

dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

 

Gmina Susz informuje, że w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do Urzędu Miejskiego w Suszu wpłynęło ponad  970 oświadczeń.

Każda gmina w dniu 17 listopada otrzymała dodatkowe wytyczne w zakresie weryfikowania złożonych oświadczeń. Dlatego zwracamy się z pilną informacją do mieszkańców.

Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w ramach wspomnianego programu,
a nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Suszu dodatkowych danych, według wzoru nr 1 lub wzoru nr 2.

Wzór nr 1 – dla rodzica

Wzór nr 2 – dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Posiadając te dane Gmina Susz wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa
o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.

Oświadczenia, których Gmina nie będzie mogła zweryfikować lub nie zostaną zweryfikowane przez KOWR zostaną odrzucone.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

 

! Informację należy złożyć na odpowiednim wzorze do dnia 22.11.2021 r.

Składanie oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Suszu, jest możliwe w dniu 19.11.2021 r. (piątek) oraz 22.11. 2021 r. (poniedziałek) w godzinach:

-  7.00-15.00 pokój nr 204 (II piętro)

- 15.00-19.00 pokój nr 1 (wejście od strony parkingu).