Jesteś tutaj

II etap ścieżki pieszo-rowerowej gotowy

Kolejny etap inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej DW 521 polegał na przedłużeniu, wybudowanej w 2018 roku, ścieżki pieszo – rowerowej z Bronowa do Susza i połączeniu jej z chodnikiem przy ul. Prabuckiej na wysokości posesji nr 24a. W najbliższych dniach nastąpią odbiory techniczne zakończonych właśnie robót.

Ścieżka pieszo ‐ rowerowa biegnie wzdłuż lewej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej DW 521 (patrząc w kierunku Susza). Drugi etap ścieżki ma 408 mb długości. Jej szerokość - 3 metry - zapewnia bezpieczne poruszanie się mieszkańców wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Prabuckiej.

Nawierzchnię ciągu pieszo ‐ rowerowego wykonano z mieszanki mineralno ‐ asfaltowej. Ścieżka jest oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości od 0,57 m do 1,70 m i ograniczona po obu stronach poboczem gruntowym.

W związku z budową traktu istniejący rów drogowy lewostronny został zastąpiony rurociągiem z rur z tworzywa. Rurociąg został ułożony w istniejącym rowie drogowym z niewielką korektą w zakresie dostosowania wysokościowego.

Koszt prac to 639 tysięcy złotych. Inwestycję Zarządu Dróg Wojewódzkich w połowie finansuje Gmina Susz.