Jesteś tutaj

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich i dyrektora Przedszkola w Suszu

 

 

Susz, dnia 06 kwietnia 2022 roku

                                                                                                                                                                                                           INFORMACJA

o wynikach konkursów na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich
i dyrektora Przedszkola w Suszu

Na podstawie § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.) zatwierdzam konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich i dyrektora Przedszkola w Suszu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stanowisko dyrektora obejmą:

1. W  Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich  Pani Monika Sadowska

2. W Przedszkolu w Suszu  Pani Katarzyna Dworacka

 

 

Burmistrz Susza

Krzysztof Pietrzykowski