Jesteś tutaj

Informacja o wyniku konkursu na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w PK przy GKRPA w Suszu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu w roku 2021

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego konkursu na realizację wyżej wymienionego zadania, została wybrana Pani Beata Jarząb..

UZASADNIENIE
Burmistrz Susza ogłosił konkurs na prowadzenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Susz oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu w dniu 17.12.2020 r.
Ofertę na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w wyznaczonym terminie  złożyła jedna kandydatka, spełniająca wymagania formalne. Pani Beata Jarząb posiada wymagane kwalifikacje, co uzasadnia dokonanie wyboru.