Jesteś tutaj

Informacja o zajęciach z GKRPA

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU GMINY SUSZ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 – WARTOŚĆ PRZEZNACZONYCH ŚRODKÓW 64 230,00 ZŁ

Cele i zadania ujęte zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Susz na lata 2023-2026

Załączniki: