No i posprzątane!

Wzorem lat ubiegłych uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu włączyli się do akcji  „Sprzątania Świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem "Turysto! Szanuj Środowisko!” Inicjatywa miała charakter wychowawczy i praktyczny, a jej celem było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów oraz ich selektywną zbiórkę.
We czwartek, 2 października, uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kamieńcu spotkali się z Panem leśniczym Markiem Purgalem w kamienieckim lesie, aby uporządkować wskazany teren, oczyścić go ze śmieci oraz wysłuchać pogadanki na temat prawidłowego zachowania się na terenie leśnym.

Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki z zaangażowaniem zbierali śmieci, segregując je do odpowiednich worków.

W ciągu dwugodzinnego sprzątania, pod przewodnictwem Pana leśniczego, grupa uczniów zebrała mnóstwo nieczystości.  Pan Marek Purgal- „strażnik lasu” przez cały czas uwrażliwiali młodzież na przestrzeganie porządku i wpajał szacunek do lasu oraz jego mieszkańców.

Stan zanieczyszczenia lasu mocno zaniepokoił młodzież, a wyjątkowo ciepły,  jesienny  dzień pełen pracy i ważnych informacji był najlepszą lekcją ekologii. 

Udział w akcji ''Sprzątania Świata'' z pewnością przyczynił się do większej wrażliwości na potrzeby środowiska, wyrobił nawyk dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił kamieniecki las od kilku worków śmieci. 

W powyższej akcji wzięły udział również klasy młodsze, które z zapałem usuwały zanieczyszczenia do specjalnych worków z okolic szkoły.

Niech ta akcja stanie się pretekstem do tego, aby każdego dnia na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska.

Go to gallery