Jesteś tutaj

Nowa remiza OSP w Jakubowie Kisielickim

Zakończyła się budowa zaplecza garażowo-socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim. Nowy obiekt jest już w rękach jakubowskich strażaków.

Budowa nowej remizy, w której znalazły się m.in. dwa stanowiska dla strażackich samochodów pożarniczych oraz zaplecze socjalne i pomieszczenia sanitarne dla członków OSP w Jakubowie Kisielickim, rozpoczęła się w połowie sierpnia ubiegłego roku. Łączny koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową to 460 tysięcy złotych. Całość środków na ten cel wyasygnowano z budżetu Gminy Susz.

W dniu 23 października br. budynek został przekazany lokalnym strażakom. W skromnej uroczystości, przeprowadzonej z zachowaniem reżimu sanitarnego, udział wzięli: Zastępca Burmistrza Susza Lucyna Górnik, sołtys Jakubowa Kisielickiego i radna Rady Miejskiej Krystyna Maksimik, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Susz Marek Maciejewski, prezesi jednostek OSP z  terenu Gminy Susz oraz kapelan strażaków, ks. Ryszard Dębski.

- Niezmiernie się cieszę, że na terenie naszej gminy powstał kolejny, tak bardzo potrzebny lokalnym strażakom, obiekt. Jestem przekonana, że nowa remiza pomoże w lepszych warunkach przygotować się do służby i pozwoli skuteczniej nieść różnorodną pomoc mieszkańcom naszej gminy.  W imieniu Burmistrza Susza oraz własnym - serdecznie gratuluję   mówiła podczas uroczystości przekazania obiektu wiceburmistrz Lucyna Górnik.