Jesteś tutaj

Odwołanie imprez i zamknięcie placów zabaw w Gminie Susz od 12.10.2020 r.

W związku objęciem od dnia 10 października br. całego obszaru Powiatu Iławskiego tzw. „czerwoną strefą” zagrożenia koronawirusem, Burmistrz Susza podjął decyzje, które zaczynają obowiązywać od najbliższego poniedziałku 12.10.2020 r. do odwołania na terenie całej Gminy Susz.

Od tego dnia:
- odwołuje się wszelkie imprezy kulturalne;
- odwołuje się wszystkie imprezy sportowe,
- zamyka się wszystkie place zabaw.

Jednocześnie prosimy mieszkańców Gminy Susz o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Suszu oraz gminnych jednostkach i korzystanie w miarę możliwości z elektronicznego lub telefonicznego sposobu załatwiania spraw. Kierowaną do UM oraz M-GOPS korespondencję papierową można, tak samo, jak w pierwszym okresie epidemii, pozostawiać w skrzynce podawczej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego od strony parkingu.