Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 17.02.2016 – 23.03.2016 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których Komisja Konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik zamieszczony poniżej.